SG Maas en Kempen

As - Dilsen - Maasmechelen - Rekem - Rotem

Visie


1) Scholengemeenschap afgestemd op kinderen:                    Onderwerpen, thema’s, ideeën die aan bod komen (meestal van pedagogische-didactische aard) kunnen geïntegreerd worden via kanalen als directie-zoco in het klasgebeuren. De scholen bekijken dit ook volgens hun visie en autonomie. De leerkracht is en blijft in de klas de regisseur en belangrijk is dat hij/ zijn gestimuleerd wordt om de zaken, vanuit de scholengemeenschap, in z’n praktijk toe te passen. Straks komen een aantal voorbeelden aan bod. Hoofddoel is dat de leerlingen via aanpak en begeleiding er baat bij hebben.

2) Respect voor de autonomie van de individuele scholen:
Toch ook een doelstelling die we erg belangrijk vinden. We trachten wel het beleidvoerend vermogen in onze scholen degelijk uit te werken : Dat zijn een aantal pijlers die de werking van een school dragen -doelgerichte visie :gelijkgerichtheid en gezamenlijke en permanente reflectie -gedeeld leiderschap : gans team erbij betrekken -gezamenlijke doelgerichtheid : formeel-informeel -doeltreffende communicatie : informatie vlot beschikbaar maken -responsief vermogen : open en toegankelijke cultuur tov de omgeving -innovatief vermogen : vernieuwingen -geïntegreerd beleid : speelt zich af op alle domeinen -reflectief vermogen eigen handelen in vraag durven te stellen Personeelsbeleid op dezelfde golflengte door ’t maken van afspraken : arbeidsreglement, functiebeschrijving, beheer korte vervangingen, doorgeven van ervaringen met nieuwe lkt. (interimarissen)

3) Samenwerken verhoogt de kwaliteit:
Positief om bepaalde beleids- en beheersproblemen beter het hoofd te bieden. De groep is groter en diverser waardoor de draagkracht van de school vergroot. Ik durf ook zeggen dat de samenwerking zeer behoorlijk is (er kan al eens gelachen worden en iedereen kan zijn ei kwijt)


 4) Ruimere netwerken:
Andere organisaties zoals ovsg, clb , het regionaal directieplatform zijn ook instanties waar we de gepaste informatie kunnen inwinnen. Voor de organisatie van studiedagen hebben we dit jaar beroep gedaan op de academie voor muziek en woord, het conservatorium van maastricht en een hoge school in Hasselt. (Xios). Volgend jaar zetten we kansarmoede-diversiteit in de focus en daar doen we beroep op de expertisie van TAO-Limburg. 

5) Schoolbesturen:
Dit beheerscomité is een platform voor onze schoolbesturen. De directies staan zeker open voor vragen vanuit de schepenen. Met de kennis inzake onderwijs van jullie schepenen maakt het dan ook dat er een ruimere visie op onderwijs bestaat en dat je beslissingen onderbouwd kunt nemen.

6) Integraal personeelsbeleid:
Via de regelgeving ivm TADD, vaste benoeming, reaffectatie, korte vervangingen eindigt de opdracht van een personeelslid niet altijd in één school, maar kan zich dat uitspreiden naar andere scholen van de scholengemeenschap. Via een objectieve beoordeling en gezonde coaching, zal dit , met steun van de schoolbesturen, leiden tot een hogere kwaliteit van het personeel. De werking met het ocsg wordt dan ook geapprecieerd.